De Oude Smidse

Rijksmonument

De Oude Smidse

Achterdijk 2-4, 1191 JK
Ouderkerk aan de Amstel
Rijksmonument 31951

Het huidige restaurant, een laag met topgevel, bestaat uit een vroegere smederij, de naastgelegen wagenmakerij en het café dat half om de hoek zat. De zware houten pilaren voor het lage deurtje zijn van de travalje afkomstig. Een travalje (of: hoefstal) is een constructie waarin het paard werd vastgezet om te worden beslagen door de hoefsmid.

circles.png
line-bg.png
decor-1.png

Smidswinkel

Het Rijksarchief Haarlem bezit een transportakte uit 1729, waarin Sijmen van der Pol en zijn vrouw Jacoba Groen ‘een half huis plus een halfklein huisie en erven’ gelegen over de Kerkbrug voor 700 gulden kopen van Jan Schuffel en diens vrouw Geertie Groen. De koper Sijmen van der Pol blijkt meester-smid te zijn. Na zijn overlijden voert zijn tweede vrouw Jannetje Willemse de directie over de smidswinkel totdat hun zoon Frederik meerderjarig is. De weduwe verkoopt in 1746 het halve huis en erf, de halve smidswinkel en het halve achterhuis. In de loop der jaren daarna zijn er vele eigenaren van de smidswinkel geweest. In de 20e eeuw wordt de familie (van) Outersterp eigenaar. Eén van de zonen, Jacobus Theodorus, smeedde het hekwerk voor de Portugees-Israelitische begraafplaats in 1954.

1191 JG-04-I

Smidse

In 1962 kwam het deel, waarin de smederij was, leeg. In dat deel werd een pannenkoekenrestaurant gevestigd. De nieuwe horeca-aangelegenheid werd aangekleed met voorwerpen uit de oude smederij en kreeg bij de opening op 24 april 1963 de naam De Oude Smidse. De wagenmakerij van Cornelis Lubbe en het café werden later bij het restaurant betrokken.