Amstelkerk

Rijksmonument

Amstelkerk

Kerkstraat 11, 1191 JB
Ouderkerk aan de Amstel
Rijksmonument nr. 31968

De Amstelkerk, de vierde kerk op die plek, is een rijksmonument. Gebouwd in 1773-1775, nadat de derde kerk zo bouwvallig was geworden – de toren was in 1674 al ingestort- dat besloten werd de kerk af te breken. Met Amsterdams geld werd een nieuwe kerk gebouwd naar een ontwerp van Jacob Eduard de Witte, stadsbouwmeester van Amsterdam. Het grondplan is een Grieks kruis, vaker gebruikt in de achttiende eeuw, de stijl is eenvoudig en strak neoclassicistisch met een nauwelijks versierd interieur.

De kerk wordt bekroond door een fraaie toren met een klokkenstoel met klok van Cornelius van Ammeroy uit 1603, diameter: 118,1 cm en een mechanisch torenuurwerk uit circa 1880. Het orgel, gemaakt door P. Flaes en D. Brünjes, orgelmakers te Amsterdam werd in 1865 in gebruik genomen. Het orgel is daarna meermalen verbeterd, gerepareerd en gerestaureerd, het laatst door Flentrop in 2013. Het eerste orgel in de Amstelkerk was trouwens afkomstig uit de Waalse kerk in Haarlem en is nu nog te bewonderen in de Hervormde kerk van Holysloot.

circles.png
line-bg.png
decor-1.png

Tijdens de Franse tijd speelde de kerk een rol in de communicatie vanuit Parijs. Berichten werden via Rijsel, Brussel en Antwerpen naar Amsterdam doorgegeven met behulp van de Chappe-telegraaf, een semafoor of optische telegraaf genoemd naar de uitvinder Chappe. Op de Amstelkerk stond van 1811 tot 1813 een dergelijk apparaat. In het Museum Amstelland bevindt zich een aquarel uit 1812 van de hand van H. Kruimel waarop de Chappe-telegraaf is afgebeeld.

Urbanuskerk

In juli 2020 is archeologisch onderzoek gedaan rond de Amstelkerk met behulp van grondradar. Hoofddoel was het in kaart brengen van de contouren van de middeleeuwse (3e) kerk die onder de Amstelkerk heeft gelegen en die in 1773 is afgebroken. De middeleeuwse geschiedenis en de fundamenten van de voorgangers van de Amstelkerk zijn een belangrijk onderzoeksthema. Het gaat hier immers om, voor zover bekend, de oudst bewoonde plaats van Amstelland uit de tijd van de Heren van Aemstel. Uit het onderzoek blijkt dat de eerder veronderstelde ligging en contouren van de middeleeuwse kerk vrijwel klopte. Dit biedt de mogelijkheid de contouren van de middeleeuwse kerk permanent te markeren. Het onderzoek leverde ook aanwijzingen op voor het bestaan van holle ruimten met pilaren of gewelven onder de kerkvloer. Ook is er waarschijnlijk een grote, ondergrondse structuur ten zuiden van het kerkgebouw.